عنوان: NiazCom | ترفند ™

توضیحات: 🔻 هدف تهیه ، ترجمه و گردآوری ترفند های مفید و کاربردی برای شماست 🌹🔻 تمامى ترفند ها معتبر هستند و اگر مطلبى صحتش زیر سوال برود اطلاع رسانى خواهد شد

کدشامد: ندارد

تعداد ممبر: 1800000 +

آی دی کانال:@niazcom_ir

لینک کانال:https://telegram.me/niazcom_ir